Eğitimci, Yazar, Psikolog Rojin Nazik İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini yüzde elli burslu olarak tamamlamıştır ve eğitimini üstün başarısından dolayı erken bitirmiştir. Lisans eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır.

Profesyonel yaşantısında İstanbul’da Bilfen Koleji , Doğa Koleji gibi eğitim kurumlarında ve özel eğitim merkezlerinde çalışmış, Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde çalışmış, psikolojik danışmanlık merkezlerinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi yapmıştır. Terapilerde ağırlıklı olarak Bilişsel Varoluş Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Model yaklaşımlarını kullanmaktadır.

Lisans eğitimi sırasında, İstanbul’da Reem Nöropsikiyatri Merkezi asistan Psikolog olarak görev yapmıştır. Ve  Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde şizofreni kliniğinde gözlemleme eğitimini tamamlamıştır. Burada Nöropsikolojik testler, Psikolog asistanlığı, Psikolojik Değerlendirme ve Görüşme Teknikleri Eğitim sertifikasını Nörolog Dr. Mehmet Yavuz’dan almıştır.

Uluslararası Psikologlar Derneği Onaylı süpervizyonlu çocuk testleri eğitim ve yetişkin zeka testleri eğitim programlarını tamamlamıştır. Mezun olduğu yıldan itibaren aktif olarak çocuk, ergen ve yetişkin alanlarında danışan gören ROJİN NAZİK çeşitli televizyon programlarına, çeşitli gazetelere ,çeşitli üniversitelere konuk olarak ve çeşitli makaleler yayınlayarak eğitimine devam etmektedir.

Eğitimini tamamlayıp Ankara ya yerleşme kararı aldığın da Özel Aktif kolejlerin de Kurucu – Psikolog olarak iş hayatına devam etmiştir. Her geçen gün gelişen psikolojik yaklaşımlara ilgi duymasından dolayı, kendini devamlı yenileme ve geliştirme ihtiyacı nedeniyle eğitimlere devam etmektedir.

Yakın zamanda çıkan  “Bir Hayatla Evlenmek” ismindeki kitabıyla beraber yazarlığa da adım atmış bulunmaktadır. “Bir Hayatla Evlenmek” kitabını tüm kitabevlerinde ve online satış sitelerinde bulabilirsiniz.

Şuanda da kendi kurucu ortağı olduğu Türkiye’nin en büyük dil okulu olan Active English‘in genel müdürlüğünü yapmakta ve Kendi danışmanlık merkezinde amacı daha çok insana dokunabilmek olduğu için terapi süreçlerine online ve yüz yüze olarak kendi ofisinde devam etmektedir.                      

KATILDIĞI BAZI EĞİTİMLER VE WORKSHOP’LAR

Doç. Dr. Murat Dokur, Aile ve Çift Terapisi Eğitimi
EFTA (European Family Therapy Association) – Avrupa Aile Terapisi Derneği

İFTİ Psikoterapi Çalışmaları kapsamında Doç. Dr. Murat Dokur ve Prof. Dr. Giorgio Nardone’ nin
çift ve aile terapisiyle ilgili atölye çalışmaları

Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Cinsellik ve İlişkilerDr. Alp Karaosmanoğlu, Şema Terapi Eğitimi

Türk Psikologlar Derneği, Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Özlem Sertel Berk, Bilişsel Davranışçı Görüşme, Değerlendirme ve Tedavi Teknikleri Eğitimi

Dr. Christine A. Padesky, Anksiyete Tuzaklarına Kognitif Davranışçı Terapi Çözümleri

Yrd. Doç. Dr. Özlem Sertel Berk, Gevşeme Teknikleri Eğitimi

Dr. Nurhan Eren, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri Servisi
Psikopatolojik Sanat Laboratuvarı, Sanat Psikoterapi Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

MMPI (Minnesota Cokyönlü Kişilik Envanteri) Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göcek, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi

Yedikule Sırp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Her Yönüyle Hiperaktivite

Psikolojik Testler Derneği, Peri Masallarının Test ve Terapi Yöntemi Olarak Kullanılması

  • Denver II Gelişim Tarama Testi

Türk Psikologlar Derneği

  • Stanford BinetZeka Testi

Kim Psikoloji Derneği

  • Tematik Algı Testi Eğitimi (supervizyon aşaması)
  • Rorschach Test Eğitimi (supervizyon aşaması)

Rorschach ve Projektif Testler Derneği – Bengi Düşgör

  • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğiti

Şifa Sağlık Derneği – Yrd.Doç.Dr Nevin DÖLEK

  • Çocuk Objektif Testleri (Benton Görsel Bellek Test,  Catell 2A Zeka Testi, Catell 3A Zeka Testi,  , Porteus Labirentleri Zeka Testi, GoodEnough Testi, AGTE,  Gesell Gelişim Testi, Frostig, Peabody Resim Kelime Testi , Metropolitan Okul Olgunluk Testi , Bender Gestalt Algı Testi, Louisa DussPsikanalitik Öykü Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi)