Çocuk Gelişimi ve Testler

Çocuklarda gelişme geriliklerinin erken tanınabilmesi için sosyal, zihinsel, konuşma ve hareket gelişiminin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekir.

Bu erken tanı, olabilecek sorunlar için önlem alınmasını sağlar. Gelişimsel bozukluklar özellikle bebeklik ve çocukluk çağında normal muayenede gözden kaçabilmektedir.

Bu amaçla 0-6 yaş grubunda gelişimsel tarama testlerini kullanmaktayız. 

-Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

-Peabody (Resim Kelime Tanıma Testi)

-Resim Çizme Testleri

-Bender Gestalt Testi (Görsel Motor Algı Testi)

-Benton Testi (Görsel Bellek Testi)

-Wisc-R (Wechsler-Çocuklar için Zeka Ölçeği)

-Standford Binel Zeka Testi

-Gessel Testi

-Catell ZA Zeka Testi

-Porteus Labirenti Testi

-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

-Frostig - Gelişimsel Görsel Algı Testi

-MMPI (The Minnesota Multiphasic Personality Inventary) Kişilik Testi