Ankara En İyi Psikolog

EN İYİ PSİKOLOG KİM?

Ankara En İyi Psikolog – Terapist Günümüzde karşılaştığımız sorunlarla kendi başımıza mücadele edemediğimizde veya farklı bir perspektifte ihtiyaç duyduğumuzda alanında uzman bir kişiden destek almayı düşünürüz. Mental problemleri nedeniyle alanında uzman psikolog desteği almak isteyen bireyler arama motorlarında ” en iyi psikolog” ” en iyi psikoterapist” gibi aramalar yapmaya yatkın oldukları gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra…

PSİKOLOG VE PSİKİYATRİ FARKI

Psikolog ve psikiyatri farkı aslında temelde çok nettir. Psikiyatrist; kişilerde görülen ve ortamla ya da kendileriyle uyumsuzluk yaşamalarına neden olan ruh ve sinir hastalıklarını önlemek için tanı koyan ve tanıya göre tedaviler uygulayan, psikiyatri konusunda uzmanlaşmış doktorlara psikiyatrist denir. Psikiyatristler gerektiği zaman ilaç tedavisi uygulayabilirler. Psikiyatrist olabilmek için 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminin tamamlanması gerekmektedir.…

PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI

2021 Psikoloji taban puanları ile başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak ? Tüm bunların cevabını heyecanla beklerken, Psikolog Rojin Nazik 2021 psikoloji taban puanlarının açıklanmasını beklemeden tüm sınav çalışmalarınızın hız kesmeden devam etmesini ve sıralamaların dikkatinizi dağıtmaması gerektiğini söyledi. 2020 psikoloji taban puanları ve başarı sıralaması tablosu aşağıdadır. Psikoloji Taban Puanları Psikoloji 2020 Taban Puanları Başarı…

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

Kaygı, bireyin yaşamı tehdit eden iç ve dış çevredeki herhangi bir olasılığı tehlike olarak algılayıp yorumlaması sonucunda meydana gelen duygulardan biridir. Anksiyete bozukluğu kişi tarafından tanımlanan olay ya kendisi için doğrudan tehlikelidir ya da kişinin olayı kendi bakış açısıyla değerlendirmesi sonucu tehlike olarak anlamlandırılmıştır. Kaygı; bir duygu, bir yaşantı, bir belirti, bir bozukluk veya bozukluk grubu olabilir. Kaygı,…

UYKU BOZUKLUKLARI

Uyku bozuklukları kişilerin yaşam kalitesini ve sağlıklarını olumsuz etkileyen bazen de yaşamı tehdit edici boyuta ulaşabilen rahatsızlıklardır. Gün içerisinde yorulup, halsiz düşebiliriz ama yorgun olmasak bile her gün birçok yönden yenilenmemiz açısından önemli olan bir uyku dönemi geçiririz. Bu uyku dönemi boş bir zaman dilimi olmamakla birlikte yaşam kalitemiz ve sağlığımız açısından önemlidir. Bununla birlikte…

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

Cinsellik; yaşamın olumlu bir parçası, yaşanan ilişkinin bir ödülü, duygusal, düşünsel, davranışsal yakınlık ve özel bir yaşantı olarak tanımlanabilir. Karşıdaki kişiye karşı sevgi duyma, arzulama, koruma, kişinin huylarını ve özelliklerini merak etme, bugüne ve geleceğe dair hayaller kurma, dokunma, sarılma, öpme gibi birçok farklı boyutu bir arada barındırmaktadır. Cinsel işlev bozuklukları olması durumunda bu durumun tam tersine…

SOMATOFORM BOZUKLUKLARI

Somatik Semptom ve İlişkili Bozukluklar Soma eski Yunanca’da “beden” anlamına gelir. Somatoform hastalıklar ise bedensel şikayet ve belirtilerin ön planda olduğu bir grup psikiyatrik hastalığı kapsamaktadır. Bu hastalıkların ortak özelliği yapılan muayene ve tetkiklerle hastanın şikayetlerini açıklayacak bir bedensel hastalık saptanmaması ya da bedensel bir hastalık saptansa dahi bunun hastada mevcut şikayetleri açıklamamasıdır. Altında organik bir nedenin…

AKUT ve POSTTRAVMATİK STRES

Travma Sonrası Stres Bozukluğu, travmatik bir yaşantının sonucunda karşılaşılabilecek yoğun stres karşısında ortaya çıkabilecek bir kaygı bozukluğudur. Travmatik yaşantı bazen kişinin bire bir maruz kaldığı bir deneyim olabileceği gibi, kişinin yakının yaşadığı ya da çevresinde gelişen, şahit ya da haberdar olduğu bir olay sonucu da olabilir. Travmatik Yaşantı Hayatın doğal akışında aksamaya sebep olan, yoğun…

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu adından da anlayabileceğimiz üzere kendini dikkat eksikliği, dürtüsellik, aşırı hareketlilik ile belirgin olarak göstermekle birlikte sıklıkla erken çocuklukta ortaya çıkan bir bozukluktur. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik (düşünmeden hareket etme) şeklindeki belirtileriyle bireyin akademik, sosyal ve mesleki yaşamında olumsuz etkileri bulunan nörogelişimsel bir bozukluktur.…

DİSSOSYATİF BOZUKLUKLAR

Dissosiyasyon, kelime olarak “ayrılma, dağılma, çözülme, kopma” anlamlarına gelir. Dissosiyatif bozukluklar herhangi bir fiziksel hastalık ya da beyin hasarı ile ilişkili olmayıp, bilincin, belleğin, kimliğin, duygulanımın, algının, davranışın ve çevreyi algılama bütünlüğünün bozulmasıdır. Dissosiyatif bozukluklar, ani veya aşamalı, geçici veya kronik olabilir. Dissosiyatif Bozukluklar, Çoğul Kişilik Bozukluğu, Dissosiyatif Amnezi, Dissosiyatif Füg ve Depersonalizasyon-Derealizasyon Bozukluğu olmak üzere…