DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu adından da anlayabileceğimiz üzere kendini dikkat eksikliği, dürtüsellik, aşırı hareketlilik ile belirgin olarak göstermekle birlikte sıklıkla erken çocuklukta ortaya çıkan bir bozukluktur. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik (düşünmeden hareket etme) şeklindeki belirtileriyle bireyin akademik, sosyal ve mesleki yaşamında olumsuz etkileri bulunan nörogelişimsel bir bozukluktur.…

DİSSOSYATİF BOZUKLUKLAR

Dissosiyasyon, kelime olarak “ayrılma, dağılma, çözülme, kopma” anlamlarına gelir. Dissosiyatif bozukluklar herhangi bir fiziksel hastalık ya da beyin hasarı ile ilişkili olmayıp, bilincin, belleğin, kimliğin, duygulanımın, algının, davranışın ve çevreyi algılama bütünlüğünün bozulmasıdır. Dissosiyatif bozukluklar, ani veya aşamalı, geçici veya kronik olabilir. Dissosiyatif Bozukluklar, Çoğul Kişilik Bozukluğu, Dissosiyatif Amnezi, Dissosiyatif Füg ve Depersonalizasyon-Derealizasyon Bozukluğu olmak üzere…

PANİK ATAK

Panik atak gerçek bir tehlike veya görünürde belirgin bir neden olmamasına rağmen şiddetli fiziksel belirtilerle kendini gösteren yoğun korku atağıdır. Panik atak anı çok korkutucudur, kişi kalp krizi geçirdiğini veya öleceğini düşünebilir. Bir çok insan hayatları boyunca bir ya da iki panik atak geçirebilir. Ancak panik ataklar sürekli tekrarlıyorsa panik bozukluğundan bahsedilir. Panik atak belirtileri nelerdir? Çarpıntı, nefes darlığı, terleme,…

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon (majör depresif bozukluk) nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır. Depresyona yol açan başlıca faktörler nelerdir? Depresyon, ya da tıbbi adıyla majör depresyon, beyin kimyasının ve bazı beyin işlevlerinin ciddi olarak bozulduğu, ayrıca beyin bölgelerinin bazı bölümlerinin de hacimsel olarak küçülmesine yol açan…

BİPOLAR BOZUKLUK

Bipolar bozukluk, diğer adıyla manik depresif hastalık, kişinin ruhsal durumunun bir uçtan öteki uca doğru olağandışı değişimini ifade eden bir ruh sağlığı sorunudur. Bu uçlar depresyon ve mani dönemleri diye adlandırılmakta ve her bir dönem birkaç gün ya da daha uzun sürebilmektedir. Yıl içerisinde bazı kişiler 1 veya 2 atak geçirebilirken, diğerleri daha fazla ve yoğun atak…

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Obsesif Kompulsif Bozukluk, yineleyici, obsesyon (saplantı) veya kompulsiyonların (zorlantı eylem) görüldüğü, kişinin günlük işlevlerini belirgin olarak etkileyen bir bozukluktur. Obsesyon ve Kompulsiyon nedir? Obsesyon, kişinin isteği dışında gelen, zihninden uzaklaştıramadığı, belirgin bir kaygıya neden olan, tekrarlayan ve kişiye rahatsızlık veren düşüncelerdir. Kompulsiyonlar ise, bu düşünceleri zihinden uzaklaştırmak ve neden olduğu kaygıyı azaltmak için yapılan yineleyici…

ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI

İnsanlık tarihi kadar eski olan alkol, tarih boyunca tedavi edici ya da dinsel amaçlarda kullanılmışıtr. Alkol kullanımı çok eski zamanlara kadar dayanmasına karşın alkol bağımlılığının bir hastalık olarak ifade edilmesi yakın zamanda ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; alkol almak için kuvvetli bir istek olması, alkol alma davranışını kontrol edememe, alkol alınamadığında kişide yoksunluk emarelerinin görülmesi, alkolün bireyde bıraktığı olumlu…

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

En son güncellendiği tarih: 18 Eki 2019 Son yıllarda sosyokültürel ve aile ilişkilerindeki değişikliklere bağlı olarak kişilik bozukluklarına rastlanma sıklığının arttığını görmekteyiz. Ayrıca kişilik bozuklukları aile içi ilişkilerde, sosyal ve mesleki uyumda önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu durum dikkatlerin kişilik bozukluklarına yönelmesine neden olmuştur. Bununla birlikte kişilik bozukluklarında daha önce pek bir şey yapılamayacağı inancı yaygınken, giderek tedavi…

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık bireyin hayatında büyük önem taşır. Bireylerin kendi özleri için zorlayıcı olaylara karşı göstermiş oldukları direnci belirten başetme kavramları vardır. Bununla birlikte kimi zaman bazı şeyler o kadar zorlayıcı olabilir ki devam etmek imkânsız gibi görünebilir. Özellikle zihin sağlığı ile ilgili sorunlar, üstelik kronik ise (ısrarcı veya sık sık tekrarlayan), oldukça zayıflatıcı olabilir. Vücudumuz,…

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Ergen Terapisi Yaşanan problemlere karşı psikolog desteği ile sorunların anlaşılması ve zamanında çözüm bulunması çocuk veya ergenin gelişimi için hayati öneme sahiptir. Ergenlik dönemi, bir çocuğun çocukluktan yetişkinliğe geçiş yaptığı dönemdir ve genellikle 10 ile 19 yaşları arasında gerçekleşir. Bu dönemde genç yetişkin, çok fazla zihinsel ve fiziksel değişiklik yaşamaya başlar. Özellikle hormonlardaki değişikliklerin yarattığı…