Stresle Başa Çıkma Yöntemi

İçinde bulunduğumuz süreçte pandeminin de etkisiyle stres artık hepimiz için kaçınılmaz bir durum haline geldi.Hayatımızı daha verimli, daha yaşanabilir ve kaliteli sürdürebilmemiz için bizi yıpratan durum ve süreçleri bilmemiz, stres durumunun neden kaynaklandığını tespit ederek kendimizi rahatlatmamız gerekir.Bunun için de en etkili stresle başa çıkma yollarına başvurmalıyız. Stresin bize olumsuz getirilerini mümkün oldukça günlük yaşamımızda…

Psikologlar Hangi Hastalıklara Bakarlar?

Klinik psikologlar klinik psikoloji yüksek lisansını  ya da doktora eğitimini tamamlamış kişilerdir.Klinik psikolog davranışsal, duygusal hastalıkların tedavisinde uzmanlık eğitimi almış ruh sağlığı uzmanı olarak tanımlanmaktadır. Psikoloji  birçok çalışma alanlarını içinde bulunduran oldukça geniş bir bilim dalıdır.Klinik psikoloji ise psikolojinin alt dallarından yalnızca biridir.Bu alanın geçmiş tarihine baktığımız zaman klinik psikolojinin öncüsünün Sigmund Freud olduğunu görüyoruz.Hastaları…